Fomentar la autoestima

Autoestima

En este curso aprenderemos a fomentar buenos hábitos que ayudarán a desarrollar la autoestima en niños de 0 a 3 años mediante casos prácticos y ejemplos de la vida real. Está dirigido a madres, padres, educadores y otros profesionales que se relacionen con niños pequeños. El objetivo fundamental de esta charla es dar herramientas para desarrollar la autoestima de una forma saludable y adecuada al ritmo de desarrollo de cada niño. 

Duración: 1,5 horas.

Índice:

 • Qué es la autoestima.
 • El Yo y la autoestima.
 • Los padres y la autoestima.
 • Autoestima y necesidades.
 • Autoestima y procesos madurativos.
 • Autoestima y decisión.
 • Autoestima y conflicto.
 • Autoestima y etiquetas.
 • El juego y la autoestima.

Ediciones anteriores de el curso “Fomentar la autoestima”

26 de abril de 2017, en “Centre Obert Alba” (Cambrils).

En colaboración con Fundació Pere Tarrés

 

 22 de mayo en “Espai Elysian” (Tarragona).

 

 

 

 


 

En aquest curs aprendrem a fomentar els bons hàbits que ajudaràn a desenvolupar l’autoestima en nens de 0 a 3 anys mitjançant casos pràctics i exemples de la vida real. Està dirigit a mares, pares, educadors i altres professionals que es relacionin amb nens petits. L’objectiu fonamental d’aquesta xarrada és donar eines per desenvolupar l’autoestima d’una forma saludable i adequada al ritme de desenvolupament de cada nen. 

Duració: 1,5 hores.

Temari:

 • Què és l’autoestima.
 • El Jo i l’autoestima.
 • Els pares i l’autoestima.
 • Autoestima i necessitats.
 • Autoestima i processos maduratius.
 • Autoestima i decisió.
 • Autoestima i conflicte.
 • Autoestima i etiquetatge.
 • Joc i autoestima.

Edicions anteriors del curs “Fomentar l’autoestima”

26 de abril de 2017, a “Centre Obert Alba” (Cambrils)

En col·laboració amb Fundació Pere Tarrés

¿Vols oferir aquest curs al teu centre? ¿Desitges rebre més informació sobre aquesta xerrada? Omple el següent formulari i ens posarem en contacte el més ràpid possible.